Juunis 2015 alustas tegevust Vabaerakonna noorteühendus Vabad Noored, mille eesmärgiks on olla noorte portaaliks poliitikasse ja toetada avatud ning kaasava ühiskonna põhimõtteid.

Ühendus Vabad Noored:

  •  korraldab avalikke üritusi ja aktsioone;
  •  arendab noortele olulisi poliitikavaldkondi;
  •  pakub oma liikmetele võimaluse tutvuda mõjukate isikute ning arendada oma esinemis- ja organiseerimisoskusi;
  •  osaleb meedias toimuvates diskussioonides;
  •  aitab noortel leida väljund poliitikas.

Vabaerakond ei soovi luua tavapärast erakonna noorteorganisatsiooni, mille liikmeid kasutatakse vaid valimiseelsel perioodil tuntud kandidaatide käskjalgadena. Soovime olla noortele julgustavaks kasvuplatvormiks poliitika kujundamisel – leiame, et nii noorematel kui ka vanematel inimestel on teineteiselt võrdväärselt õppida. Seetõttu usume, et ka noorte arvamus väärib esile tõstmist ja aitab erakonna ja riigi edendamisele kaasa.

Vabaerakond soovib väärikalt esindada erinevaid ühiskonnarühmi sõltumata vanusest või rahvusest ja väärtustab kodanike panust. Sel põhjusel on noorte tegevus olulisel kohal.

Noorte osatähtsus ühiskondlikus elus peab kasvama, vastasel juhul elanikkonna vananemine ja kahanemine hoogustub. Eesti on vananeva rahvastikuga riik ja seetõttu on eriti oluline teha kõik selleks, et noori meie riigis hoida. See sisaldab ühelt poolt noorte ärakuulamist ja teiselt poolt noorte kaasamist riiki puudutavatesse otsustesse.

Vabad Noored kutsuvad kõiki huvilisi liituma: https://www.facebook.com/vabadnoored